Blue Belt Requirements


Blue Belt Throws

• Sumi-gaeshi (http://www.suginoharyu.com/html/video/kihonwaza/hiza%20guruma.mpg)

• Tani-otoshi

• Hane-makikomi

• Sukui-nage

• Utsuri-goshi

• O-guruma

• Soto-makikomi

• Uki-otoshi